DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.03.2024 10:12:08 

Z D I S L Á V K Y

Kdo jsme

Kdo jsme ?

Dílo bl. Zdislavy je jediný původem český sekulární institut diecézního práva. Založil ho v roce 1946 dominikán dr. Jan Bernandin Skácel a MUDr. Marie Zdislava Veselá, jako odpověď na situaci církve, kdy v pohraničních diecézích zůstalo mnoho farností bez kněží.

Sestry mají být pomocnice kněží a biskupů v pastoraci a pomáhat všude tam, kde to církev nejvíce potřebuje.

Zachováváme evangelní rady. Skládáme sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, ale zůstáváme jako laičky ve světě a pracujeme v civilních zaměstnáních.

Svým životem a příkladem chceme být živým svědectvím víry, naděje a lásky uprostřed světa.

Zvláštním znakem našeho institutu má být pokora a láska, radosnost a jednota v sesterském společenství po vzoru nazaretské rodiny.

V současné době chceme prohloubit naše poslání v oblasti katechetické služby a stát se společenstvím zasvěcených katechetek, které se obětují za katechezi v diecézích.