DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.03.2024 10:12:08 

Z D I S L Á V K Y

Modlitba za povolání

Modlitba za povolání...

 Pane Ježíši Kriste, Králi nebe i země, pokorně tě prosíme, abys na přímluvu své matky Panny Marie bez poskvrny počaté a na prosby blažené Zdislavy, světice apoštolského řádu sv. Dominika, vzbudil v srdcích českých dívek touhu po apoštolské práci, po šíření tvého království v našich zemích. Přetvoř jejich smýšlení, aby tvým zájmům dávaly přednost před světskými zájmy, aby všechny své schopnosti zasvětily tvé službě konání skutků milosrdné lásky v sesterském společenství.

 

Povolej je, aby naplněny tvou láskou získaly zbloudilé i vlažné, aby denní modlitbou sv. růžence a zasvěcením Neposkvrněnému srdci Panny Marie pomáhaly k vítězství tvého Srdce v našem národě.

Amen.

 

MUDr.Marie Zdislava Veselá,

spoluzakladatelka DBZ

 

 

Blažená Zdislava je pro nás vzorem v dokonalém spojení rozjímavého života s činným apoštolským životem i láskou k Církvi.

     (z výkladu ke Stanovám)