DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.03.2024 10:12:08 

Z D I S L Á V K Y

Spolupracovníci DBZ

Zásvětná modlitba spolupracovníků Díla blažené Zdislavy.

Blažená Zdislavo, naše ochránkyně, obnovujeme své předsevzetí, že budeme následovat tvůj příklad. Vypros nám, abychom si denně dokonaleji osvojovaly ducha modlitby, kajícnosti, pokory a lásky, bez nichž bychom nemohly plnit své povinnosti, které máme jako tvé děti. Vypros nám, naše milá patronko, abychom tvořily rodinu podobnou Nazaretské rodině. Vypros nám všechny potřebné schopnosti, abychom mohly slovem, příkladem, tiskem, vyučováním, výchovou a charitativní činností přivést nevěřící a bloudící k poznání pravdy, k milování Boha a Panny Marie a ke sjednocení v jedné Kristově církvi. Vypros nám opravdové duchovní obrození našich rodin. Amen. Zdislavo slyš, Zdislavo vyslyš, Zdislavo vypros nám, oč tě žádáme.

Statut spolupracovníků Díla blažené Zdislavy .

Spolupracují a pomáhají pod vedením DBZ při různých úkolech- např. modlitbou a oběťmi( hlavně nemocní a trpící) a různými výpomocemi. (Stanovy DBZ , hlava III. , odst. b)

Spolupracovníci DBZ jsou laické osoby - ženy, případně i muži, kteří nemají zásvětné sliby. Jsou to osoby svobodné, ovdovělé, nebo žijící v manželství – bez rozdílu věku, které vedou vzorný křesťanský život a spolupracují jako přátelé s DBZ různým způsobem: nemocní a trpící modlitbami a oběťmi, , ostatní kromě modlitby pomáhají různým způsobem:řemeslnickými pracemi, odbornými poradami, výpomocí při úředních jednáních, finanční podporou podle potřeb vyvolaných okolnostmi, apoštolátem dobrého příkladu v katolickém i nekatolickém prostředí. Spolupracovníky mohou být i kněží. (Výklad ke Stanovám, III. hlava, čl. 6)